DOMINANT FABIO DI GIANNANTONIO TAKES LIGHTS-TO-FLAG MOTO2 VICTORY AT JEREZ, SPAIN